Korte Geschiedenis

Wij citeren uit het "boek der standregelen" opgesteld bij de stichting in 1922 en dewelke nog steeds in het archief van de club wordt bewaard: "Op 22 januari 1922 werd op eene talrijk bijgewoonde" vergadering voor de Meulebeekse jeugd, besloten in de gemeente een turnclub te stichten.

Door den Eerw. Heer Ollivier wordt er op de vergadering uitgezet wat al de voordeelen het lichaam genoot door de oefeningen die in een turnclub worden gedaan. Door den heer Joseph Versavel wordt daarna overgegaan tot het voorlezen van een reeds opgemaakt reglement, die, door al wie den club zou toetreden moeten nageleefd worden.

Na de vergadering zou al wie lid wilde worden, zijn naam opgeven. De volgende week zou hem dan een briefje worden toegezonden, door de ouders in te vullen en te ondertekenen. Slechts na dit briefje te hebben ingebracht zou men aanzien worden als lid van den Club. Den volgenden Zondag zouden dan ook reeds de voorbereidende lessen gegeven worden.

Op 22 februari 1922 had dan na eenige voorbereidende lessen, nogmaals een algemene vergadering plaats, waar er werd overgegaan tot het kiezen van een bestuur. Werden als bestuurslid gekozen en aangesteld als:

 • Apotheker Joseph Versavel, voorzitter
 • Alberic Dejonghe, ondervoorzitter
 • Eerw. Heer Ollivier, proost
 • Gerard Louvaert, schatbewaarder
 • Victor Serroels schrijver
 • Robert Vanhoutte, raadslid

Als Voorzitters:

 • Jozef Versavel 22/02/1922 - 17/12/1943
 • Mevr Versavel-Santens Antoinette 10/09/1944 - 1968
 • Albert Vervaeke 01/01/1967 - 18/06/1996
 • Alois Sabbe 01/07/1996 - 30/09/1997
 • Robert Vanhecke 01/10/1997 - 5/09/2012
 • Ann Dewaele 01/01/2013

Als secretaris-penningmeesters:

 • Victor Serroels 1922 - 1934
 • Jozef Vanhaeverbeke 1934 - 17/06/1973
 • Albert Vergote 17/06/1973 - 31/12/2011
 • Patricia Cnudde secretaris vanaf 01/01/2012
 • Nadine Declerck penningmeester 01/01/2012 - 12/05/2022
 • Lisa Maes penningmeester vanaf 12/05/2022

Als proost:

 • E.H. Ollivier 1922 - 1932
 • E.H. David 1932 - 1943
 • E.H. Goethals 1943 - 1949
 • E.H. Peel 1949 - 1953
 • E.H. Raes 1954 - 1973
 • E.H. Vanduynslager 1973 - 2001

Overlijden voorzitter Robert Vanhecke

Robert Vanhecke is geboren te Pittem op 18 mei 1934 wonende te Meulebeke. Hij was aangesloten als lid bij Rap & Knap vanaf 15 maart 1947 tot hij kwam te overlijden op 5 september 2012. Hij was 65 jaar lid. Hij is 30 jaar trainer geweest, 47 jaar bestuurslid en 15 jaar voorzitter.

Wij zijn Robert uiterst dankbaar voor zijn inzet voor Rap & Knap, zijn inbreng en zijn vriendschap. Het is met pijn in het hart dat wij moeten afscheid nemen van hem, maar hij blijft ons immer bij als een gedreven en joviaal man.

Foto voorzitter robert vanhecke

Oprichting VZW 13 januari 2015

De volgende personen:

 • Declerck Nadine
 • Cnudde Patricia
 • Maes Eddy
 • Maes Freddy
 • Dewaele Ann
 • Noppe Valerie
 • Maes Bram
 • Katrien Callens

zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de Wet van 16 januari 2003, onder de hierna volgende voorwaarden.