Ethiek

Aanspreekpunt persoonlijke integriteit

Met Rap & Knap Meulebeke streven we naar een sportclub waar het welbevinden van onze leden voorop staat. In dit kader erkennen we de Engagementsverklaring integratie Gedrag en Ethische code Gymfed 2022-2023 opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES). Deze code is van toepassing voor alle clubleden (gymnasten, trainers, vrijwilligers,...). Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze ethische code.
Heb je hierover vragen? Heb je een vermoeden van of klacht over mogelijk grensoverschrijdend gedrag? Dan kan je terecht bij Lisa Maes, het aanspreekpunt voor integriteit: api@rapenknapmeulebeke.be .