Nieuws

We are next verslag

9/12/2017

In de pdf link hieronder vindt je een verslag van de verschillende activeiten die we hebben gedaan met we are next.
Activiteiten we are next.

Rap en Knap en het magische sprookjesboek. De turnshow van 21 oktober 2017

02/11/2017

Als men het woord “nieuws” ziet wordt in 1ste instantie gedacht aan iets wat nieuw is, dus nog moet komen en aangekondigd kan worden. Maar vaak betekent het echter een verslag van wat net voorbij is met soms een duiding erbij zodat iedereen die het nieuws verneemt goed begrijpt waarover het gaat, zie maar naar het nieuws op radio en TV en in de krant

Het 1ste artikel van onze rubriek nieuws op onze nieuwe website voldoet aan deze laatste betekenis.
Wat volgt is een terugblik op de turnshow van zaterdag 21 oktober 2017: “Rap en Knap en het magische sprookjesboek”

Voor de organisatie werd een werkgroep opgericht bestaand uit zowel trainers als bestuursleden (sommige met een dubbele functie). Die groep was samengesteld uit 2 mensen met een pedagogisch profiel, 1 persoon uit de diensten sector, en 3 uit wat we de doe sector kunnen noemen, zij maken, bouwen, verkopen dingen.

Een half jaar voor de eigenlijke show werd een 1ste vergadering belegd. We zouden brainstormen, en dat deden we ook, allerlei ideeën waarbij een verbinding tussen een sprookje en een turnoefening te vinden was werden naar voor gebracht, in het wilde weg zonder een echte link. Een hele reeks ideeën zonder een structuur. Met zijn vieren vonden we dat we goed bezig waren, maar 1 van de pedagogisch ingestelde mensen had zowat niks gezegd tot op het einde van de vergadering. We werden met z’n allen terug met de voetjes op de grond gezet. We waren aan het proberen om een reuzenzwaai aan de rekstok uit te voeren, terwijl we nog geen benul hadden van wat vormspanning was.

De 2de samenkomst verliep heel anders, we gingen op zoek naar een doel voor de show, wie wilden we centraal stellen, voor wie was de show bedoeld en hoe zouden we dat doel realiseren. Als snel was duidelijk dat de gymnasten, klein en groot op de 1ste plaats moesten komen, zij moesten plezier beleven aan de show, op de 2de plaats kwamen de toeschouwers, ouders, familie, vrienden en sympathisanten van de club. De trainers moesten zich schikken naar die doelstelling en dat deden ze met alle plezier.

Na de analyse van onze vorige shows, waar we de plus en de minpunten selecteerden konden we echt aan de slag gaan. En het resultaat mocht gezien worden vind ik.

Dat we geslaagd zijn in ons opzet is voor mij duidelijk geworden door de reacties van verschillende betrokkenen. Een huilend meisje van 8 dat het erg vond dat de show zo snel afgelopen was, en de spijt die door enkele tienergymnasten geuit werd, dat het toch jammer is dat de show maar 1 keer gebracht kon worden is het bewijs dat de gymnasten wel degelijk genoten hadden van hun eigen prestatie.

Ook het publiek kon onze show waarderen. De zin “De show was kort maar krachtig” van een kritisch ingesteld persoon vergezeld van een welgemeende proficiat, de tevreden gezichten bij de toeschouwers, een kleuter die geen zittend gat heeft maar die er in slaagt om ruim 1 uur te blijven stilzitten om gefascineerd te kijken, dat alles is een bevestiging dat we er ook in geslaagd zijn de mensen die op de 2de plaats kwamen tevreden te stellen.

En de trainers? Ook zij zijn na de inspanning van de 1ste 9 weken van het seizoen best tevreden over het resultaat. Al zijn ze allemaal blij dat we vanaf nu terug kunnen naar de orde van de dag. Gewone trainingen geven en het beste bij de gymnasten naar boven brengen is waarvoor ze het doen.

Tot slot een hartelijk dankjewel aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van onze show, in het bijzonder het vele naai - en knutselwerk.

Ann Dewaele

Voorzitter Rap en Knap Meulebeke